De impact van betonstop op tuinsector - mijn visie

De evolutie van landschaps-en tuinarchitectuur is in een ware stroomversnelling terechtgekomen.  Na het verplicht scheiden in de rioleringsstelsels, allerhande infiltratiesystemen, de steeds groeiende beperkingen op gebruik van fyto-producten komt nu een grotere uitdaging op ons af: De #betonstop

Vanaf 2040 zullen we het moeten doen met de reeds beschikbare kavels en dus niet meer mogen bouwen in de open ruimte. 

"Je gaat bouwen op plekken waar al gebouwd is. Heb je meer nodig, dan ga je verdichten. Een plek waar een gebouw van één laag staat, ga je dan afbreken en vervangen door een gebouw van meer verdiepingen. Je kan ook gebouwen dichter bij elkaar zetten en private tuinen daartussen wegnemen" dixit Bouwmeester Van Broeck. (bron: vrt nieuws)

Het is al lang zoeken naar een stukje groenzone midden ons verkaveld of in lange linten getrokken Vlaanderen.

De percelen zullen dus kleiner worden en dichter op elkaar staan.  Ik ben benieuwd hoe de architecten hun concepten op deze nieuwe realiteit zullen aanpassen. 

Wij zien in deze ambitieuze doelstellingen een echte opportuniteit voor ons vak als ontwerpers van tuinen. 

Daar waar de opdracht nu vaak stopt aan de perceelgrens zullen we onze opdrachtgevers moeten dwingen meer over de spreekwoordelijke heg te kijken.  Dit kan het algemeen beeld van een wijk of straat alleen maar ten goede komen. 

Een gemeenschappelijke tuin ontwerpen is een uitdaging maar lijkt me een heel leuke oefening. 

Ook zal het belang van groendaken steeds groter worden, net als dakterrassen en verticale tuinen en boerderijen.

Er zal ook dienen te worden nagedacht omtrent onderhoud van tuinen.   Zo kwam Barenburg recent met een grasmengsel op de markt die het aantal maaibeurten reduceert met 35%.  Minder kosten, minder biomassa, minder CO2,…

Je ziet, de sector zit niet stil. 

Wij gaan ook de uitdaging aan en dit kan de verdere professionalisering van ons vak (en erkenning) alleen maar ten goede komen. 

Ik ben blij dat er eindelijk een visie is uitgewerkt voor de openbare ruimte in Vlaanderen.  Onze kinderen en kleinkinderen zullen ons dankbaar zijn.

Meer? Volg mijn blog.

Geschreven op 2 December, 2016 Delen op facebook
Wij delen uw e mail met niemand.